Motorrijbewijs

Try the bike!
Geef je nu op voor een ,,Try the bike-les'' voor slechts 25 euro!

Motor rijden
Motorrijden is voor veel mensen een leuke hobby. Dit moet echter wel op een verantwoorde en veilige manier worden geleerd. Daarom staat bij ons veiligheid op nummer 1. De motorrijlessen beginnen altijd met de instructeur achterop totdat u veilig alleen de weg op kunt.

Praktijk
Om in het bezit te komen van je motorrijbewijs moet je 3 examens doen.
1. Theorie examen
2. Praktijkexamen deel 1 voertuigbeheersing
3. Praktijkexamen deel 2 verkeersdeelneming

De opsplitsing van de examens heeft tot gevolg dat ook de opleiding in 2 gedeelten wordt gegeven. Hierdoor ontstaat meer structuur in de opleiding en heb je uiteindelijk minder lessen nodig. Wij hebben een zeer compacte opleiding ontwikkeld die je op de snelste, veiligste en meest voordelige weg richting rijbewijs brengt.

Theorie certificaat
Je mag met lessen beginnen zonder een theoriecertificaat, maar op het moment dat je op gaat voor het examen deel 2 moet je in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Het examen deel 1 mag je doen op vertoon van je theoriecerficaat of je rijbewijs B. Onderschat het theoriecertificaat niet. Naast de gebruikelijke ja/nee vragen krijg je nu ook A-B-C vragen en numerieke vragen. Heb je nog geen autorijbewijs maar je wilt eerst je motorrijbewijs halen, dat moet je wel in het bezit zijn van een theoriecertificaat voordat je op examen deel 1 gaat.

De volgende 12 bijzonder verrichtingen moet je kunnen uitvoeren:
- Lopen met de motor (verplicht)
- Langzame slalom (verplicht)
- Denkbeeldige acht (keuze)
- Halve draai (keuze)
- Stapvoets rijden (keuze)
- Wegrijden uit parkeervak (keuze)
- Vertragingsoefening (keuze)
- Uitwijkoefening (verplicht)
- Snelle slalom (keuze)
- Noodstop bij 50 km per uur (verplicht)
- Precisiestop (keuze)
- Stopproef (keuze)

Van deze 12 bijzondere verrichtingen krijg je er 7, waarvan je er 5 goed moet uitvoeren.

Op www.cbr.nl, brochures, motorexamen voertuigbeheersing, kun je alle bijzondere verrichtingen terugvinden.

Geslaagd voor deel 1, dan wordt de opleiding voorgezet op de openbare weg. Samen met je rij-instructeur die op de motor meerijdt, worden alle facetten van het veilig motorrijden behandeld.

Vanaf 19 januari 2013 zijn er 3 verschillende categorieën motorrijbewijzen:
A1, A2 en A. Het type rijbewijs dat u kunt halen, hangt af van het vermogen van de motor, uw leeftijd en ervaring.

A1 is voor de lichtste motor. Vanaf 18 jaar mag u hiervoor examen doen (vanaf 17 jaar praktijkles). U moet dan zowel een theorie- als praktijkexamen afleggen.
Het praktijkexamen bestaat uit een onderdeel voertuigbeheersing en een onderdeel verkeersdeelneming.
A2 is voor de middelzware motor. Vanaf 20 jaar mag u hiervoor praktijkexamen doen.
Mits u minstens 2 jaar rijbewijs A1 heeft.
A is voor de zware motor. Vanaf 22 jaar mag u hiervoor praktijkexamen doen. Mits u minstens 2 jaar rijbewijs A2 heeft. Heeft u geen rijbewijs A2? Dan moet u minstens 24 jaar zijn. U moet dan een theorie- en praktijkexamen doen. Het praktijkexamen bestaat in dat geval uit een examen voertuigbeheersing en een examen verkeersdeelneming.

Kijk voor meer informatie op deze site: www.motorplatform.nl

 

Meer info

Meer informatie:
073 888 99 00

foto voor pand

Auto Motor Bromfiets Aanhangwagen Rijles simulator